ÁSZF
Kezdőlap Hírek Referencia Kapcsolat Kosár 0
ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az Kató Tamás e.v. ([email protected]), mint Szolgáltató a továbbiakban: Szolgáltató -, az általa nyújtott szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit az alábbiak szerint határozza meg és teszi közzé.

1. Szerződés tárgya

1.1. Jelen szerződés alapján a Szolgáltató szerver-bérbeadási szolgáltatást nyújt az Ügyfelek részére. Szerverbérlet alatt a Szolgáltató által üzemeltetett hardver eszközök (internetre csatlakozott számítógépek) merevlemez tárterületének a továbbiakban: szerver - használat céljából történő bérbeadását teszi.
1.2. Szolgáltató a szerverbérleti díjjal fedezett időtartam alatt szolgáltatást folyamatosan biztosítja.
1.3. A szolgáltató érdekkörén kívül eső okból kifolyólag üzemzavar lép fel (pl. áramszünet, természeti katasztrófa, vis major). A Szolgáltató nem felel jelen pontban meghatározott okokból fakadó károkért.
1.4. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely az Ügyfélnél felmerült.

2. Szerződéskötés

2.1. Az Ügyfél lehet bármely cselekvőképes természetes személy.
2.2. Az Ügyfél a szerződéskötést a (www.slhosting.eu) oldalon megrendelő lapon teheti meg.
2.3. Az Ügyfél által az űrlapra felvitt adatok elküldése (regisztrálása) szerződési ajánlatnak minősül.
2.4. Szolgáltató a visszaigazolásban tájékoztatja megrendelőt, hogy az ajánlatát elfogadta. A szerverbérleti szerződés a visszaigazoló levél elektronikus úton történő megérkezésekor.
2.5. A bérleti díj befizetésével együttesen jön létre. Az ajánlat és a visszaigazolás akkor tekintendő a másik szerződő félhez megérkezettnek, mikor az a másik számára hozzáférhetővé válik. A bérleti díj akkor tekintendő teljesítettnek, mikor az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
2.6. Az Ügyfél köteles valós adatokat és valós e-mail címet megadni, és egyebekben is felel az általa megadott adatok valóságáért.
2.7. A szerverbérleti szerződés legrövidebb időtartama 1 hónapig tart.

3. Adatvédelem

3.1. A Kató Tamás e.v. a tárhely-bérleti szerződéseiben a bérlők által közölt adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tartja nyilván és kezeli.
3.2. A szolgáltató törvény 2. § 8. pontjának hatálya alá tartozik a szolgáltató, mint adatkezelő. A szolgáltató a bérlő által közölt adatok (2. § 1. pont) felhasználásának célját kizárólag a szerződés megkötésében, ill. a szerződésből eredő viták bírósági úton történő rendezésében jelöli meg. Kizárja tehát azt, hogy az ügyfél nevét, levelezési vagy elektronikus címét és bármilyen más - a szerződéskötéskor közölt - adatát harmadik félnek (természetes vagy jogi személy) kiadja.

4. A felek jogai és kötelezettségei

4.1. Ügyfél köteles a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért díjat fizetni.
4.2. Ügyfél a szerverbérleti díjat havi rendszerességgel köteles fizetni banki átutalás útján.
4.3. Az Ügyfél nem sértheti a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő jogát.
4.4. Az Ügyfél vállalja, hogy a szervere nevében szerepel a „powered by slhosting.eu" vagy a „pwd by slhosting.eu" felirat.
4.5. Az Ügyfél által feltöltött, jogszabályba ütköző tartalmú állományokból eredő polgári és büntetőjogi következményekért kizárólag az ügyfél felelős.

5. Szolgáltatás korlátozása

A Szolgáltatónak joga van korlátozni az Előfizető számára nyújtott szolgáltatásokat, abban az esetben, ha az Előfizető nem rendeltetés szerűen használja azt.
5.1. Kiemelt esetek:
5.1.1. Indokolatlanul nagy létszámú botok futtatása.
5.1.2. Amennyiben az Előfizető által üzemeltetett játékszerver(ek) adatforgalma veszélyezteti a Szolgáltatótól más Ügyfelek által üzemeltetett játékszerver(ek) elérhetőségének a minőségét.
5.1.3. FTP nem rendeltetésszerű (pl. filmek, képek, ...stb.) használata.

6. A Szerződés megszűnése

6.1. Jelen szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja.
6.2. A szerverbérleti szerződés a bérleti díjjal fedezett időszak utolsó napján szűnik meg.
6.3. A Szolgáltató abban az esetben is élhet az azonnali hatállyal történő felmondási jogával, amennyiben az Ügyfél az esedékességtől számított 7 napon túl nem tesz eleget bérleti díjfizetési kötelezettségének.
6.5. A Szolgáltató a szerződés megszűnését követően az Ügyfél által a tárhelyen elhelyezett állományokat figyelmeztetés nélkül törli.

Ha MT2 szervert szeretnél és hostingot keresel akkor itt a neked való. Ennél jobb helyet nem találsz.
Kovács Jony
Kíváló, lagmentes, gyors ügyfélkiszolgálás. Többet nem tudunk mondani!
Nagy Róbert
Megszeretném köszönni, a kiváló szerver szolgáltatást, amit általatok, kapok. Nagyon elégedett vagyok veletek évek óta. :) Remélem még sok-sok évig ügyfeletek lehetek!
Varga Ferenc
Örülök, hogy rátok találtam! Végre egy megbízható, jó minőségű szolgáltató!
Horváth József
Top